top of page
Shamaan ritueel 21 sept 2021 - kleur-0608.jpg

Every Full Moon I hold a public fire ritual from the shamanic angle of classical (Siberian) shamanism called 'Kamlanie'. I do the ritual on the full Moon to use the available energy of the Moon phase for the prosperity of us all. We add positive healing energy for ourselves and humanity; that she may become more aware of the sanctity of Mother Earth and the interconnectedness between us all; humans, plants and animals. We offer sacrifices in the light half of the year (March-September) to the Great Spirits of nature and the spirits of our immediate surroundings. They have long suffered in oppression from all the asphalt, pollution, cutting, oil in the water, heat, etc. Our visible and invisible connections with the immediate environment are important. Through these rituals and shamanism we help to restore ancient traditional values based on harmonious interaction between people and the environment.
In the dark half of the year (between September and March) we sacrifice to the ancestors; those who guide us invisibly and are our roots. In doing so, we give to the fire what no longer serves us and may be transformed, at the individual level and at the level of our community.

In de donkere helft van het jaar (tussen september en maart) offeren wij aan de voorouders; zij die ons onzichtbaar begeleiden en onze wortels zijn. Daarbij geven we aan het vuur wat ons niet langer dient en getransformeerd mag worden, op individueel niveau en op het niveau van onze gemeenschap. Het vuurritueel is oeroud, krachtig en transformatief ritueel waarin mensen echt levensveranderende gebeurtenissen hebben meegemaakt en geïnitieerd. De geesten zijn aanwezig, met ons, bij ons, in harmonie en verbinding, en kunnen echt grote veranderingen in ieders leven teweegbrengen. 

We bevinden ons als mensheid in een overgangssituatie die bepalend zal zijn voor onze toekomst. Er is een groot klimaatprobleem wat mede komt door onze verstoorde verbinding met Moeder Aarde en we zijn bezig haar veel pijn te doen, evenals haar schepsels. Er is veel angst rondom corona en ook angst voor veranderingen, die we nu eenmaal zullen moeten maken om door deze overgang heen te komen.

 

Laten we samen een heilig vuur maken, drummen, zingen en dansen, wat je wilt, om mee te helpen ons mensen deze transitie goed door te maken, dat ieder zichzelf mag bevrijden van limiterende programma's en gedachten en ons de oorspronkelijke menselijke waarden weer weten te herinneren en onze verbinding met al wat leeft.

Meerdere mensen over de gehele wereld (meer dan 150) doen mee aan dit ritueel, op afstand, op hetzelfde tijdstip. We creëren een netwerk van sjamanen en sjamanistisch beoefenaars die op dezelfde manier werken. We helen samen onze omgeving en zorgen voor regeneratie voor onze gepijnigde Moeder Aarde. We activeren oude krachtplekken in de natuur of creëren nieuwe krachtplekken door  deze rituelen te doen.

Ook kun je thuis meedoen met een speciale grote kaars die je hiervoor kunt gebruiken. Elk vlammetje is prima, net als elk van ons een beetje energie toevoegt aan het geheel zodat we samen een groot verschil kunnen maken. Vul het ritueel verder op jouw eigen manier in maar neem in ieder geval bovenstaande intentie mee. Op instagram worden soms bepaalde thema's aangehaald per maanfasen of momente op het jaar.
Het kamlanie ritueel is een ritueel voor heling en transformatie, geen seizoensviering. Het gaat om persoonlijke en maatschappelijke thema's met het doel deze ten goede te keren en de geesten te danken en te eren voor alles wat we mogen ontvangen van hen en het leven zelf.

20210829_184932_1630278937293.png
IMG-20220622-WA0043.jpg
20200718_175313_1596009475958.png

The ceremonies are coordinated by the Spirit of Wolf international community. Spirit of Wolf is an international organization for the preservation of traditional shamanism and universal human values ​​and stands for spreading shamanic ideas in order to remind people of their connection with the Earth. In this way Spirit of Wolf hopes for a more harmonious society of man and nature, respect for creation and for the Great Soul and hopes to create a more hopeful future for our descendants. I myself am a personal student of shaman Morsuk Kam and I am responsible for the Dutch office of Spirit of Wolf. You can contact me for registration or membership.

Fundamental values ​​of me and Spirit of Wolf are therefore:

- spiritual freedom and self-empowerment through direct and profound experience
- friendship, humanity, honoring diversity as the different expressions of the Great Soul
- responsibility for own actions in love and respect for Mother Earth
- truth and clarity in the light of the universal laws of nature and the universe


We are all brothers and sisters, living under the same heaven.
We are the keepers of the Earth and the children of the heavens.

The ceremonies are public and a contribution is only requested from me and/or the owner/owner of the location. A donation is mandatory, no matter how small it is. It may be money (I will buy offerings of this next time, wood, fuel, smoking herbs,) but it may also be something else small such as an offering, a piece of colored cloth, black tea, sage herbs, juniper bushes, special stones or other things that I can use in my work or something tasty or fun for the owner of the location. Giving gifts shows respect and an exchange of energy.

What to bring (not required):

- drum or rattle if you have one

Offerings - from March 21 to September 21:
- white foods such as white bread without salt, flour, rice, milk, cheese, sweets, sweet cakes, flowers

From September 21 to March 21 (dark half of the year):
- everything your ancestors loved, traditional food and drinks from your country or from your ancestors (this does not necessarily have to be the Netherlands)
- white foods such as white bread, flour, milk, sweets

(really only take a VERY little bit because it quickly becomes too much
and otherwise we have to have a second dinner)


Registration via email is required!


Location:
Changes, send an email for registration and location
Always around South Holland/Utrecht

Dates and times:

Sat April 24, 2021 - Kamlanie Full Moon Ritual - Earth Day - from 7:00 PM (closed)

Sat 14 May 2021 - Kamlanie new Moon ritual

Sat May 22, 2021 - Kamlanie Ceremony of the Water

May 28, 2021 - Kamlanie Full Moon Ritual

June 12, 2021 - Kamlanie new Moon ritual

June 21, 2021 - Kamlanie Midsummer Ritual

June 26, 2021 - Kamlanie full Moon ritual - Location Gouderak

July 10, 2021 - Kamlanie new Moon ritual

July 17, 2021 - Kamlanie Full Moon Ritual

July 21 - Kamlanie Ritual in honor of the Fire - location Gouderak


bottom of page