top of page

Zoekresultaten

20 items found for ""

 • Spirit of Wolf Netherlands | Izih-Deer-Kam

  Spirit of Wolf - Nederland In 2020 kwam de Wolf voor het eerst naar Nederland toe, in de vorm van de net geïnitieerde sjamaan Izih Deer Kam (Mirjam), vanuit Oostenrijk (sjamaan Morsuk). Izih Kam heeft de traditie hier in Nederland wortels gegeven door haar te onderwijzen aan studenten en hier voor het eerst kamlanie (vuurrritueel) uit te voeren voor geïnteresseerden. Daarmee opende zich ook het eerst kantoor van Spirit of Wolf in Nederland. Vanuit dit kantoor coördineert Izih Kam de onderwijzing en verspreiding van de traditie in Nederland en is daarmee hoofd van de Nederlandse community en het gezicht van Spirit of Wolf internationaal. Spirit of Wolf zet zich in voor het behoud van het oeroude erfgoed van de sjamanistische cultuur en de waarden die daarmee verbonden zijn, zowel intercultureel als wereldwijd. Wij zijn toegewijd aan het creëren van bewustzijn, respect voor de planeet, Moeder Aarde en alles wat leeft: we staan voor respect en tolerantie in intermenselijke relaties. Respect voor de Grote Geest en de gehele schepping - voor een mooi en leefbaar heden en een toekomst in dienst van de mensheid en onze kinderen. Wij zijn de brug naar de voorouders en laten de oude lijn doorvloeien in deze nieuwe tijd. We staan voor spirituele vrijheid en self-empowerment door directe en persoonlijke, diepgaande ervaring. Wij staan voor vriendschap, menselijkheid en eren diversiteit als een andere uitdrukking van de grote geest. Wij staan voor de verantwoordelijkheid nemen in al onze daden, en ze afstemmen in liefde en respect voor de planeet. Wij staan voor waarheid en helderheid in eerbied voor de heilige wetten van de natuur en het universum. Wij zijn allen broeders en zuster onder dezelfde hemel. We creëren een netwerk over de hele planeet van sjamanen en sjamanistische beoefenaars die op dezelfde, traditionele manier werken. We houden rituelen in coördinatie met elke nieuwe en volle maan om onze omgeving te helen, onszelf en mensen die hulp nodig hebben en tegelijkertijd dragen we bij om onze mishandelde Aarde Moeder te helpen met regeneratie. We activeren vergeten krachtplaatsen in de natuur of creëren nieuwe plekken waar men zich kan laven aan de energie. Het netwerk omvat de leden van de gemeenschap "Spirit of Wolf" en vrienden. Wij samen, ongeacht afkomst van cultuur, land of afkomst, wij zijn de beschermers van de Aarde en de Kinderen van de Hemel. Onze voorouders leefden vele duizenden jaren in nauw contact met de natuur. Wij zijn niet alleen een deel van de natuur, wij zijn de natuur. De wijsheid om met haar om te gaan ligt sluimerend in onderbewuste, in ons geplant via onze voorouders. Wij moeten dit weten weer wakker maken. Het is onze taak en onze heilige plicht om de natuur als onze grote moeder te erkennen en te respecteren. Tegelijkertijd moeten wij de technische verworvenheden van de moderne wereld leren verstandig te gebruiken. Wij moeten opnieuw een persoonlijke band aangaan met de geest van het land en de natuur uitnodigen om zich in onze ziel te wortelen. We streven ernaar om de planeet helpen het evenwicht te herstellen om verdere verwoestending en rampen te voorkomen. Het is onze plicht als mens. Geschiedenis Spirit of Wolf Spirit of Wolf is in 2010 opgericht door de Sjamaan Karagai Kam in Chakassië, Siberië. Spirit of Wolf vloeit voort uit zijn familielijn, Karagai is erfsjamaan; zijn grootvader was sjamaan en zo verder, 7 generatie terug voor zover we uit de familiekronieken kunnen halen. In het begin was de gemeenschap vooral regionaal actief om zich in te zetten voor de genezing van mensen die hulp en begeleiding zochten. Met der tijd kwamen er steeds meer leden bij en het werkterrein verspreidde zich van Abakan/Siberië naar grote delen van Rusland, waaronder Moskou en St.Petersburg. In 2012, in combinatie met eerste buitenlandse leerling van Karagai: Morsuk Kam (Günther Kreuzer) heeft de geest van de wolf zich verder verspreid over het continent tot in het hart van Europa. In Rusland bereidde de leden zich uit en ondertussen werden in Europa ook voortdurend Nieuwe en Volle Maan rituelen gehouden in de vorm van kamlanie om het publiek ermee kennis te laten maken. Een heropleving van oude krachtplaatsen en een netwerk van gelijkgestemden vond op grote schaal plaats. In 2019 opende de eerste sjamanistische healingpraktijk van "Spirit of Wolf" buiten Rusland: in Oostenrijk. In 2019 bezocht Morsuk Kam voor het eerst het Festival van de Archaïsche Cultuur in Estland, sindsdien is er een samenwerking met de organisatoren en bewoners van het archaïsche centrum, waaronder Morsuk's student Arjaana Kam en anderen die ook lid zijn van de gemeenschap en de Spirit of Wolf levend houden. In Estland zijn er verschillende genezingspraktijken die werken in de traditie van de wolfgeest. In 2020 opende de leerling van Morsuk Kam, Mirjam Van Donselaar (Izih deer Kam) een Spirit of Wolf kantoor in Nederland en werd daar een regionale Spirit of Wolf groep opgericht. De gemeenschap werd tevens in 2020 publiekelijk erkend in Oostenrijk. In 2022 trok de stichter en initiatiefnemer Karagai Kam zich terug m.b.t. zijn activiteiten in de gemeenschap en droeg het ambt van internationaal president van Spirit of Wolf, inclusief Rusland, over aan Morsuk Kam. Een verdere verspreiding van de traditie over de hele wereld vindt op dit moment plaats en het erfgoed van het oude sjamanisme en archaïsche cultuur wordt bewaard en uitgevoerd voor een positieve toekomst in liefdevol respect voor moeder aarde en al haar kinderen. Doel van onze vorm van sjamanisme is om mensen te helpen en de Aarde en haar schepsels zo goed mogelijk tot dienst te zijn. Alle sjamanen die worden opgeleid worden geacht zelfstandig te kunnen werken, zonder guru-cult achtige tafrelen; persoonlijke bekrachtiging en vrijheid is voor ons van groot belang. Eeuwenoude traditie De traditie waarin de gemeenschap zich bevindt is het sjamanisme in zijn zuivere vorm. Het is de klassieke vorm van sjamanisme uit Siberië, niet beïnvloed door religie zoals boeddhisme o.d. Sjamanistische kracht en instructies worden in een generatielijn overgedragen van leraar op leerling. Beoefenaars weten hoe te werken met de krachten van hun omgeving en hun eigen voorouderlijke lijn, ongeacht waar je bent of uit welke cultuur je komt. De natuur is het verbindende element en is de wortel, waardoor het heel goed mogelijk is om over de hele wereld op dezelfde manier te werken zonder een beroep te doen op uitheemse, onbekende krachten. Wij openen 9 niveaus van inwijding die in verband staan met de ervaring van de beoefenaar. De hoogste instanties zijn echter niet de fysieke leraren, maar het leven en de spirits zelf. Maar de fysieke leraar is wel degelijk van essentieel belang. Door de leraar-student relatie vindt een overdracht van kracht van de sjamanistische lijn plaats en staat de student onder spirituele bescherming om zo zijn directe omgeving tot dienst te zijn. De sjamanistische praktijk is in directe interactie met de heilige elementen en de bezielde natuur. De herkomst van deze vorm van sjamanisme kan worden gedateerd op ongeveer 60.000 jaar. De specifieke vorm die in de gemeenschap tot uiting komt kan 500 jaar terug worden getraceerd in de familie van Karagai Kam, verder bewijs ligt in het ongewisse. Lidmaatschap en training Wanneer je lid wilt worden van de community, stuur je een mail naar Izih Deer Kam om kennis te maken - dit het liefst live. Hier zal je namelijk ook 1-op-1 jouw fundamenten gaan leren binnen deze traditie. Jouw sjamanistische training begint namelijk meteen nadat je in Spirit of Wolf bent opgenomen, na goedkeuring van lidmaatschap. Deze goedkeuring gebeurt nadat je een motivatiebrief geschreven hebt en deze hebt opgestuurd naar het hoofd van onze community: Morsuk Kam. Wat hier in komt te staan kun je met Izih bespreken of kijk op de reguliere, engelstalig website . Wanneer je lid geworden bent zul je met regelmaat zelf de rituelen (kamlanie) uitvoeren en hierin mensen die om hulp vragen mee gaan nemen, verbonden met de gemeenschap in de andere landen. De internationale chatgroep is er voor jou om vragen te stellen en om je verder te helpen in verbinding met de andere leden, dit zijn sjamanistisch beoefenaars en sjamanen. Voorlopig zal de basis in de praktijk worden gebracht met behulp van de wolven en de leraar: in Nederland en België kun je bij Izih terecht. Soms is er de mogelijkheid voor verdiepende 1-1 online lessen met Morsuk Kam of bij anderen of ook verdiepende cursussen, modules en andere trainingen, de nadruk ligt om jou zelfstandig werkend te maken. Kijk hiervoor op deze website of die van Spirit of Wolf of van Shaman Morsuk. Kijk voor het actuele aanbod van Izih Kam op haar trainingswebsite: www.belewitte.com en kijk bij "aanbod". ​ Meer weten? Mail naar: Spiritofwolfnederland@gmail.com

 • ~ Shamanic healing | Izih-Deer-Kam

  Shamanic Healing Shamanism is about restoring balance within yourself, between you and others and the world around you. A shamanic way of life recognizes that everything is alive and has a consciousness, although different from ours. We therefore also recognize that we are more than just a body of flesh and bones. That there is a soul, spirit and non-physical bodies. This can be found in various religious cultures around the world; we are a coherence of different parts and energies that are connected and interact with each other. We are a holistic being, we are more than our body, more than our brain. We recognize in shamanism that there is more than the eye can see or science can (now) determine. Shamanic healing is about restoring balance between different parts of ourselves and working with the spirits (helpers). The energy condensed into pain, discomfort and other illnesses is viewed within traditional shamanism as a spirit that the shaman can contact. With this she can also ask whether the disease wants to leave the body. A healing session can provide relief for problems in various areas, including psychological problems, emotional and physical complaints. People often come to me when other ways have not worked (sufficiently) or in combination with a regular process to use shamanism as extra support. I am therefore not a substitute for a doctor or psychiatrist, and will certainly refer you if I think it is necessary or if I think I am not the right person for you. I have good contacts with psychologists in my area. A healing session will not only possibly remove the cause of the complaint, but also has an effect on many other processes that can be improved with it. examples of complaints: - fibromyalgia - generalized fears - depressive complaints - allergies and other sensitivities - insecurities and lack of personal strength - chronic inflammation - skin diseases - menstrual complaints and hormonal imbalance - reduced resistance - trauma - asthma Shamanic healing looks holistically at the person and in particular at the cause of the complaint, and can be a good addition to an existing treatment with the doctor or psychologist and is completely safe. Often a healing consists of a ritual, or rituals over a longer period, in which you cooperate with the helping spirits, mine and yours, in combination with rituals that you sometimes also have to perform yourself. These are often ancestors. In healing work I look at a number of things: - energy blockages in the life force and energy centers (similar to chakra system) - psychological or emotional causes such as old pain, trauma - balance male/female energy - blockages in personal power - problems in the ancestor line - Balance in the element system - presence of destructive programs (curses) - presence of entities/hitchhikers/heavy energies/parasites etc. - Status of the nervous system (polyvagal theory) What I can do then is: - Extraction rituals - Let energy blockages in the life force flow again - Traditional healing method 'Wolf medicine' - Letting go of old pain through rituals - Cooperate with specific spirits - Cooperate with the power of power places - Shamanic Massage - Elemental healing - Removal of energetic 'programs' and curses - Restoring balance between male and female energy - Opening of the White Road - Individual Rite of the Womb (Uterus Healing) - Healing ancestral line - Clearing energetic cords / breaking energetic contracts - Influencing threads of fate (past-present-future) - Working with archaic symbol keys - Hypnosis sessions - Working with energetic help from plant spirits in the form of flower essences and plant extracts (no psychoactive substances) and stone spirits Often the treatment consists of a combination of a number of the above methods This may sound vague, but in practice it is often very logical, accessible and down-to-earth. You also often receive something from me, an amulet, or an exercise that you can do at home or another object to continue working on recovery yourself. A session usually lasts 1.5 hours, I often ask in advance if we can call about what is wrong. Of course everything is and remains strictly confidential, unless you or another person is in mortal danger. Sometimes I do something for you in addition to or later in my own time, such as taking you into daily healing rituals. Often several sessions are done, depending on the severity of the complaints. Sometimes the sessions are in quick succession, sometimes the whole process takes half a year. Intake - 30 minutes: €25.00 incl. VAT ​ Online/Distance Healing Session - 60 min: € 73.50 incl. VAT ​ Healing session in practice in Haastrecht - per 60 min: € 73.50 incl. VAT If you are interested, send oneemail requesting an intake or more information. If you have no money but still need help; send a message anyway, there is always something to arrange. Good luck and prosperity: white roads! Betalen €83,5 Betalen intake

 • ~ Hypnotherapy | Izih-Deer-Kam

  Hypnotherapy Hypnosis, it captures the imagination and is somewhat mysterious. Many people know it from the show hypnoses of television - but did you know that it is a very effective means of solving specific problems? Just like in shamanism, hypnosis uses trance, we can therefore also say that hypnotherapy is actually shamanism, given a modern twist with frameworks and structure. This is also how I offer my hypnosis sessions, sometimes in combination with shamanism, sometimes just as a separate programme. Hypnosis works with the subconscious, something that is little addressed in mainstream psychology and psychiatry. Still often Cognitive Behavioural Therapy is the common way of treatment, but what if this does not work or if it is unclear where the problem comes from? Hypnosis, and therefore trance, can get to that core and uncover the root of the problem. From there, we can move forward with your healing process with new information. Hypnosis is therefore ideally suited for tracing problems that lie in the subconscious, like shamanism it focuses on our deeper structures, programmes, experiences, emotions and beliefs. The following problems and situations lend themselves well to hypnotherapy: - unlearning certain behaviours - quitting smoking - losing weight - sleep problems - stress - pain problems - depressive feelings - anxiety complaints - self-confidence problems - emotion phobia - complaints whose cause is unclear How it works. If you think hypnotherapy might be for you, in combination with shamanism, you can request an intake. We then have an intake in which you tell me what you are struggling with in your life, and we have a so-called pre-talk: this is a conversation to clear up misconceptions about hypnosis and explain to you well what we are going to do. Hypnotherapy is based on a trust between client and therapist, and I want to take the time to put you at ease to gain this trust. I also explain to you about the brain and the subconscious so that you also understand what we are going to do. Then we do some receptivity tests to see how easy it is for you to get into a trance so that I can have some idea of how we will shape the hypnosis session. During the hypnosis session we will use trance inducing methods, which can vary according to your needs and what you are comfortable with. You will never be able to do something against your will, I also explain this in the pre-talk, and so during the hypnosis session I give new suggestions for reprogramming that match your deeper values and who you are. We also discuss this beforehand, of course. After the hypnosis session, we discuss how you experienced it and either schedule another session or see what is needed next, according to your needs and in my estimation. Want to know more or make an appointment right away? Then send a message via the contact form! Intake and pre-talk (about 1.5 hrs): €25.00 and always without obligation Hypnosis sessions price: € 73.50 per hour incl. VAT, usually the actual session lasts 1.5 hours incl. post-talk You can read about my hypnotherapy training and experiences under "about me".

 • Lezingen en workshops | Izih-Deer-Kam

  Workshops and Lectures I am happy to give a lecture for groups, organizations and other companies. This lecture lasts between 1 and 2 hours and can be about the following topics: - The Matrons - Shamanism and the Cosmic Cycle - Goddess worship in Ancient Europe until now - The feminine cyclical nature - Primal feminine traditions - The Web and the Three Ladies - Transition rituals - the Holy Nights and midwinter traditions During the lecture I always give several practical tips on how to get started with this theory or findings. So take a notepad with you to the lectures if you want to continue with the topic afterwards. I also provide workshops and training courses that are more aimed at (learning to) put the knowledge into practice. This is extremely important because we want a living (feminine) tradition and not a purely theoretical one. In the training I provide tools to, for example: - Get to know your female cycle better and work and live with it in a harmonious way - Workshop "Seasonal wheel" To celebrate the changing of the seasons and to work with it within the Northwest European (female) traditions, and how to attune our lives to these cycles - Workshop "make your own goddess prayer beads" or "make your own moon beads" - Matron training, to connect yourself with the sacred life-death-life and the Three Ladies (see link ) - Workshop singing, in which we will establish a connection with our core and nature by means of working with sounds - Workshop Magic of the Low Countries: workshop to strengthen our bond with the land on which we live in combination with shamanic rituals - The Cosmic Cycle, work with this in the context of healing techniques, solutions for issues, insight into yourself and the world around you and to give your spiritual life more depth by connecting with the universal cycle - Workshop Ancestry; In this workshop we will work with the contact with our ancestors and especially our foremothers - Workshop Rauhnächte (Rough Nights): the special time during the midwinter period that brings us closer to our feminine nature and we get to know Vrouw Holle in all her facets - Workshop Uterine healing These training courses / workshops can be requested, but data will also be available online in the future. So keep an eye on this website. Photos by Hans Glaudemans Workshop "Magic of the Low Countries" Eathwyse 2016

 • Contact | Izih-Deer-Kam

  CONTACT E-mail: oervrouw.witteraaf@gmail.com Working hours: Monday to Friday from 10:00 AM to 6:00 PM Message received! Send

 • Home | Izih-Deer-Kam

  Welcome Welcome to the website of Izih Kam, shamanic healing and ritual work. I work within the Northwestern European and also Siberian shamanistic field and help people with psychological and physical complaints, help them to get rid of psychological, energetic and emotional charge and help them reconnect with the original power sources of nature and the natural world. ancestors. In this way all forces can take their proper place, harmony is created and thus promotes the health of body, mind and soul. I give shamanistic consultations , healing work , energetic treatment , massage , have a specialization in women's work, work with oracles and guide people on their own shamanistic path, individually and in groups. Detailed information on these and additional topics can be found under "Services" . It is a special, important and honorable task to make people rediscover themselves and to find the strength in themselves to make life worth living again, to be able to enjoy it and to notice positive effects in all areas from a renewed connection. As a representative and guardian of an ancient shamanic tradition, I work according to the laws of nature and the ethical code that goes with it. I also try to teach this to my fellow human beings and those seeking help so that they can enrich their lives and restore the balance in the world around them. In times of disharmony in our world, which manifests itself in lust for power, degeneration of moral values and the destruction of nature for our own gain - it is extremely important to restore our contact with nature, to renew the value of Mother Earth and Father Heaven. as well as our interconnectedness. In this period of confusion, destructive worldviews and behaviors, I am committed to preserving archaic culture and the shamanic and cultural heritage and its values and ethics. I do this as a member and representative of (the Dutch office of) the international community of 'Spirit of Wolf' . From this organization I hold fire rituals called ' Kamlanie ' around the new and full Moon for the benefit of the healing of people, the community and the well-being of our planet and thus the descendants. If you want to contact us to book a session or other service, click on "Contact" or mail to oervrouw.witteraaf@gmail.com Kamlanie fire ritual - calling of the spirits

 • ~ Shamanic Massage | Izih-Deer-Kam

  Shamanic Massage Massage is a good way to relax, loosen muscle knots, stimulate blood flow and remove toxins. Energetic blockages can also be released through physical massage and for many people it is a good way to get out of the head and thus restore contact with their body. Shamanism is always intertwined with my work and in the massage through working with the spirits and especially the elemental spirits. Classic Massage ​ I have completed a training in Classical - also Swedish - Massage (with anatomy) at Mood Massage Training Courses. The Classic Massage is the most famous massage form and is the predecessor of the sports massage. The following techniques are discussed: - Palpation (sensory examination) - Intermittent printing (relaxation and habituation) - Effleurages (ironing with oil) - Petrissages (kneading without oil) - Frictions (very local technique) - Shakes (relaxation) - Tapotages (activating) A massage is normally always the back, legs and arms (incl. Feet and hands), but you can always adjust this according to need or complaint, I can also massage based on intuition, so I pay attention to what I feel. Sometimes I make use of herbal smoke, gemstones, color and being open to messages that come through during the treatment. Cupping is also possible. Benefits of a massage ​ Everyone always associates massage with relaxation, and of course nothing could be further from the truth. However, there are several benefits to be gained with massage, this is also due to the form of the massage of course. With the Classic Massage we are talking about the following: - promotes blood flow - deep relaxation - lowers blood pressure - loosens tense muscles - loosens muscle knots - improves the immune system - disposal of waste - better awareness and contact with the body - improves sleep - deepening of breathing - removal of excess moisture - positive effect on mood (production of oxytin) - decrease in heart rate - better flow of life energy Element energies A massage can last 30 minutes or 60 During the massage I use the guidance of the spirits and I work together with the element spirits Earth, Water, Fire and Air. They tell me the balance in the body on a physical and energetic level and it may be that afterwards, in consultation with you, I ask the element to come and help restore the balance. This can be in the form of: - adulation - sprinkling with water or working with ice - candles - working with mud or earth Nothing happens in consultation, so together we determine what is needed to get body and mind back into balance. ​ Practical issues A massage can last 30 minutes or 60 minutes, whatever you need. The massage can be complaint-oriented, for example if you suffer from your shoulders, I pay extra attention to this, but can also be generally relaxing or in combination with a shamanic healing session. An intuitive massage is also possible. You can indicate this in advance. You also indicate in advance what I can and cannot massage, whether you have pain somewhere, whether you are chronically ill or other things that are relevant for me to know before we start the treatment. Of course you will not come if you suffer from symptoms that could indicate a recent Covid-19 infection. The massage is given in my practice room in Haastrecht and you don't have to bring anything yourself, at most some clothes that you can easily put on and take off, such as sweatpants. You will receive a cup of tea in advance and a nice cold glass of water afterwards. I always work hygienic / mouth mask, and will sometimes ask a question during the massage about, for example, the pressure or the things that I consider necessary but may be different than you are used to, such as frictions (applying pressure to a button or tendon attachment to increase blood flow. stimulate and dispose of waste); which can sometimes be quite unexpected. 30 minutes massage: € 37, - inc. VAT * (only the back, or back, arms, legs at an activating pace) 60-minute massage : € 56, - ​​incl.VAT * (back, legs, arms) This includes a 15-minute anamnesis interview in advance * If you are interested in a massage, send a message via the contact form. I will then ask you some short questions about your expectations and wishes and arrange a date with you. I hope to see you!

 • Rituals for the dead | Izih-Deer-Kam

  Rituals for the Dead and Mourning The ritual customs around dying, the deceased and the bereaved have diminished enormously after the upheavals of the past centuries. Again, the rituals, guidance and certainly the religious character around dying have greatly diminished and forgotten. The Enlightenment brought us reason and wanted to reduce fears in general, partly through the "victory" over darkness, the body and nature through science and reason. Slowly, rituals from pre-Christian times disappeared and people began to fear death and the life after, and folk beliefs became increasingly disconnected from everyday life. Today's customs around dying are stripped of religious influences, are short, quick and preferably we just want the incident to be concluded quickly. We now prefer to deal practically with negative feelings, get on with life, which is what everything is about. Spiritual guidance around dying is hard to find, except in the philosophical corner and the church. But now many people are religious outside these structures, they are spiritual, often they do believe in some kind of God and sometimes they adhere to a nature religion. People believe in an afterlife, have questions about it but cannot turn to anyone. The dark goddess and sickle of Frau Holle, European goddess of death and rebirth. Flowers at a roadside altar on Texel In ancient times there were and priests but also, even further back, shamans and other medicine women and men to whom people went to consult when they themselves were about to die or someone had died, and laid to them their grief but also their questions. Where is my loved one now? Where am I going? What do I need to do to die well? What does my dying person need next to? What are rituals I can do after death? I offer my guidance in this, as a shaman in the Spirit of Wolf tradition, dying rituals are inseparable from the work itself. Dying is part of life, every minute something dies, in yourself or around you. An idea, a hair, a plant, an insect. Like marriage and birth, we also work with Death. We see her as a merciful door to the other side, she comes for everyone but the path to it is important to walk in relative peace and acceptance to find peace as a soul, after laying down the physical body. All the rituals I use come from the tradition of Spirit of Wolf. My relationship with death Death is inextricably intertwined with my life. When I was 27, I saw my father die before my eyes, then I had the opportunity to keep 2 other family members company on their deathbeds. I know the overwhelming feelings of grief and sorrow, as well as the loss. I also know the difficult feelings while watching over the dying, mourning in life and my time in care has taught me about what exactly happens to the dying. It is an intense, emotional time when death comes into your life. But that time is not all negative to look at, sometimes great feelings of acceptance or unity, or resignation occur and people reconcile. Death brings us back to the essence, what is important in life? What does life mean to me? Who are important? It strips us of all side issues and brings us to the core; Who am I? Death teaches us about life. A specific altar dedicated to praying for the dying person. Feelings are structured, channeled and aimed at promoting the dying and also mourning process. ​ What can I do for you and/or your loved one(s)? - Spiritual and psychological (emotional) support for the dying and bereaved through counselling - Rituals during funeral/cremation services - Support in grieving through different methods such as certain rituals - Support for your loved one who has died, guiding the soul to the other side (through 3-monthly fire rituals) - Remote rituals to support the dying and loved ones in terms of energy, emotion regulation, tension release and maintaining connection with each other These services are subject to a customised fee; this is determined in consultation with those involved and recorded in writing For more information on my working methods and other questions related to mourning and dying, please send me an e-mail.

 • Public Rituals & Kamlanie | Izih-Deer-Kam

  Every full and new moon, and on the equinoxes and solstices, I hold a public fire ritual from the shamanic perspective of classical (siberian) shamanism called 'Kamlanie'. Its translation is roughly, "The shaman who communicates with the spirits". The ritual aims at healing for participants and collaborating with the spirits of ancestors and nature to promote the prosperity of humanity, animals, nature and the whole Earth. During the light half of the year (between March and September), we add positive, healing energy to the collective field; for ourselves and humanity; that they may become more aware of the sacredness of Mother Earth and the interconnectedness between all of us; human, plant and animal and there is space for empowerment and healing of the full potential of clients/participants. We feed the Great Spirits of nature and the spirits of our immediate environment through the fire and our offerings, the shaman channels the spirits to give you a blessing from them. Our connection with the immediate environment is important to restore, the physical connection but also our invisible connections. In this way, we help restore very old traditional values that assume harmonious interaction between humans and the environment. This ritual contributes to this, especially when performed every month. In the dark half of the year (between September and March), we sacrifice to the ancestors; those who invisibly guide us and are our roots. In doing so, we give to the fire what no longer serves us and may be transformed, at the individual level and at the level of our community. The fire ritual is an ancient, powerful and transformative ritual in which people have experienced and initiated truly life-changing events. The spirits are energetically present, with us, with us, in harmony and connection, and can really bring about great changes in everyone's lives. We as humanity are in a transitional situation that will determine our future. There is a big climate problem which is partly due to our disrupted connection with Mother Earth and we are hurting her a lot, as well as her creatures and ourselves. Let's make a sacred fire together, drumming, singing and dancing, whatever you want, to help us humans go through this transition to another way of life well, that each may free themselves from limiting programmes and thoughts and remember the original human values and our connection to all that lives. Several people around the world (more than 150) participate in this ritual, remotely, at the same time. We create a network of shamans and shamanic practitioners working in the same way. Together, we heal our environment and provide regeneration for our pained Mother Earth. We activate old power places in nature or create new power places by doing these rituals. You can also participate at home with a special big candle that you can use for this purpose. Each little flame is fine, just as each of us adds a little energy to the whole so that together we can make a big difference. Fill in the ritual further in your own way but at least include the above intention. On instagram, certain themes are sometimes invoked by moon phases or moments in the year. The kamlanie ritual is a ritual for healing and transformation, not a seasonal celebration. It deals with personal and social themes with the aim of turning them around for the better and to thank and honour the spirits for all we are allowed to receive from them and life itself. The ceremonies are coordinated by me as well as by the international community Spirit of Wolf. Spirit of Wolf is an international organisation for the preservation of traditional shamanism and universal human values and stands for spreading shamanic thought in order to make people remember their connection to the Earth. In this way, Spirit of Wolf hopes for a more harmonious society of man and nature, respect for creation and for the Great Soul, and thus hopes to create a more hopeful future for our descendants. I myself am a personal student of shaman Morsuk Kam and have the Dutch office of Spirit of Wolf under my care. For application or membership, please contact me. Fundamental values of me and Spirit of Wolf are therefore: - spiritual freedom and self-empowerment through direct and profound experience - friendship, humanity, honouring diversity as the different expressions of the Great Soul - responsibility for one's own actions in love and respect for Mother Earth - truth and clarity in the light of the universal laws of nature and the universe We are all brothers and sisters, living under the same sky. We are the keepers of the Earth and the children of heaven. The ceremonies are public and a contribution is requested only from me and/or the owner/operator of the venue. A donation is compulsory, even if it is so small. It may be money (from this I buy offerings, wood, fuel, smoke herbs, again next time) but it may also be something else small such as an offering, a piece of coloured cloth, black tea, sage herbs, juniper bushes, special stones or other things that I can use in my work or something nice or enjoyable for the owner of the location. Giving gifts shows respect and a balanced exchange of energy. What can you bring (not required): - drum or rattle if you have one Offerings - from March 21 to September 21: - white foods such as white bread without salt, flour, rice, milk, cheese, sweets, sweet cakes, flowers From September 21 to March 21 (dark half of the year): - everything your ancestors loved, traditional food and drink from your country or your ancestors (this does not necessarily have to be the Netherlands) - white food such as white bread, flour, milk, sweets (really only bring a HUGE amount because it will soon become too much and otherwise we will have to have a second dinner) Signing up via email is mandatory! Location: Changes, send an email for sign up and location Location alternates between Gouderak, Amersfoort, Maasland Dates and times : 21 January 2023 4 February full moon 19 February new moon 4 March full moon 20 March Opening of the Gates of Heaven in Maasland 8 April Full Moon in Maasland 22 April Earth Day in Maasland 6 May full moon 20 May New Moon and Water Day in Maasland 3 June Full Moon 21 June Midsummer in Maasland 17 July New Moon 29 July Supermoon and Fire-Day in Maasland 16 August New Moon 18 August Land Spirits Ritual 4 September Full Moon 15 September New Moon September 23 Closing of Heaven Gates in Maasland 29 September full moon 14 October New Moon 28 October full moon and Dead Minute in Maasland 11 November New Moon 25 November Full Moon 16 December New Moon 21 December Midwinter in Maasland

 • Diensten | Izih-Deer-Kam

  My services I offer various services. Some are individual sessions, some are training sessions or workshops in groups. The services I offer all have their roots in shamanism. I offer help - healing or oracle / consultation - in the field of: - Health (holistic) - Life mission and career - Relationships / love - Spiritual Development - House cleaning Look under the heading "services" for the different categories.

 • Training in Traditional Shamanism | Izih-Deer-Kam

  Traditioneel Sjamanisme De Fundamenten - groep Start: februari 2022 The ritual is less focused on our “I”, but is meant for the community and the greater whole, and of course we also share in this energy. The Saturday night closest to the full Moon, we gather as a community at the ritual fire to do healing work for our community, for the well-being of our fellow human beings and for the Earth. For the community, by the community. As humanity, we are in a transitional situation that will determine our future. There is a major climate problem partly due to our disrupted connection to Mother Earth and we are in the process of hurting her a lot, as well as her creatures. There is a lot of fear surrounding corona and also fear of changes that we will simply have to make to get through this transition. Let's make a sacred fire together, drum, sing and dance, whatever you want, to help us humans get through this transition, remembering the original human values, connection and love again. Several people around the world participate in this ritual, remotely, at the same time. We create a network of shamans and shamanic practitioners who work in the same way. Together we heal our environment and provide regeneration for our tormented Mother Earth. We activate old places of power in nature or create new places of power. You can also participate at home with, for example, a special candle that you can use for this. Any flame is fine, just as each of us adds a little bit of energy to the whole so that together we can make a big difference. Complete the ritual in your own way, but at least take the above intention with you. On Instagram , certain themes are sometimes quoted per moon phase. Inhoud van de cursus (5 dagen) -Misvattingen over sjamanisme - Geschiedenis van sjamanisme - Geschiedenis van Spirit of Wolf - Valkuilen op de weg van sjamanisme - Wit, Zwart en Geel sjamanisme - Sjamanisme in de Lage Landen/Europa - Sjamanisme als beroep - Traditionele Waarden - Basisconcepten van sjamanisme - Sjamanistisch wereldbeeld - Drie Werelden - Chalama - gebedscultus met lappen, de relatie met onze lapjesbomen - Sjamanistische Kracht - Bronnen van Kracht - Soorten geesten: - Grote Geesten - Voorouders - Diergeesten - Krachtplekken (in Nederland) - Parasieten en zwarte geesten - Het InnerNet/ LotsWeb - Kracht van de adem - Verbinden met bronnen van kracht - het derde oog - Activeren van sjamanistische kracht - Methoden om kracht te verhogen - Zelfheling - Sjamanistische bescherming - Beschermend veld - Sjamanistische Trance - Sjamanistische zang (overtone zang en keelzang, zang zoals gebruikt in Europees sjamanisme) - divinatie met hypnotische trance - Vinden van krachtdieren - Shapeshifting/ Vormverandering - Creëren van Heilige Ruimte - Uitbereiding van de Heilige Ruimte - Magie met de sjamanistische spiegel - Trancereis naar de innerlijke krachtplaatsen - Gebed vanuit het hart aan de geesten - Eeren, Ongons, sjamanistische geesthuizen - Verbinding met persoonlijke meester-geest - Verbinden met de voorouders, voorouderaltaar maken - Activatie van een geest-huis/eeren - Gebruik en het voeden van geest-huizen/eeren - Amuletten en talismangebruik/ maken ervan - Sjamanistische attributen, voorwerpen van kracht: kostuum, drum, spiegel, kroon, zweep, mes, etc. - Kamlanie - sjamanistische vuurrituelen: familieceremonies, rituele tijden van het jaar, sjamanistische kalender, vuurtypen, soorten offers, etc. - Sjamanistische huisreiniging, reinigende kruiden - Sjamanistische trancereis naar de hemelen naar helpergeesten - Sjamanistische trancereis naar het LotsWeb, middenwereldreis - Trancereis divinatie op levensmissie ​ We werken in een kleine groep mensen en je gaat zelf aan de slag met de technieken. Ik geef iedere les een stukje theorie en kennis (wortels) waarmee we gaan oefenen (stam) om vaardigheden aan te leren en ik geef tot slot oefeningen mee naar huis (bladerdak) om verder inzicht te verkrijgen over het geleerde en om het te integreren (gehele boom). Dat de traditie uit Siberië komt wil niet zeggen dat we niet met alles werken wat hier is en dus blijven we zo dicht mogelijk bij huis: dus je werkt enkel met de geesten van jouw eigen voorouders, de dieren en planten en grond waarop jij woont. ​ Wat krijg je tijdens en na deelname aan deze cursus? *een diep gevoel van geworteld zijn op deze plaats, in dit land, in de lage landen, of je hier nu bent geboren of niet maakt niet uit * een intieme verbinden met anderen uit deze groep, gelijkgestemden, waarin je in een app of facebook groep met elkaar contact kunt houden tijdens je oefenperiodes tussen de lessen door * persoonlijk contact met mij via de app voor een half jaar lang iemand die voor je klaarstaat als je vragen hebt * iedere maand tijd voor jezelf en je eigen ontwikkeling, op maat afgestemd * verbondenheid met je voorouders * een diepe verbinding met de aarde, hemel, elementen, natuur... de dieren en de planten * een lichamelijke en energetische hernieuwing door de oefening met helingstechnieken * je kunt je zelf beter wapenen tegen negatieve energie en kunt meer in je centrum blijven staan als er heftige dingen gebeuren * het ervaren van een oeroude levende traditie * je gaat inzien dat je nooit echt alleen bent * je ervaart meer liefde om je heen en in jezelf * rust en ontspanning op een dieper niveau ... De cursus is in groepsvorm te volgen maar ook op individuele basis ​ De lessen zijn niet los te volgen en je kunt in 3 termijnen betalen, indien je het bedrag niet in één keer kunt betalen. Mocht je een datum niet kunnen kan dit worden opgevuld met huiswerk. Leuk weetje: voor iedere training die van start gaat, dus ook deze, plant ik 8 bomen! Waar : Praktijk in Haastrecht Max aantal deelnemers : 5 (bij meer aanmeldingen veranderd de locatie naar een locatie in Gouda, 10 minuten vanaf Haastrecht) Minimaal aantal deelnemers : 3 Data: Dag 1: 19 februari 2022 Dag 2: 5 maart 2022 Dag 3: 19 maart 2022 Dag 4: 2 april 2022 Dag 5: 23 april 2022, inclusief kamlanie vuurritueel in Gouderak meer informatie over deze dag volgt nog) Hoe laat: 12:45 inloop, 13:00 uur start - tot - 17:00 uur (plus huiswerk) Prijs: 497 euro inc. BTW , (kan in 3 termijnen worden voldaan) inclusief materialen, koffie/thee en wat lekkers (vega). Let op: je wordt geen sjamaan, je wordt met dit iemand die de basistechnieken van het sjamanisme beheerst: een sjamanistische beoefenaar/shamanic practicioner. Mocht je interesse hebben in het lid worden van de traditie van Spirit of Wolf na deze cursus volgt een extra gesprek over eventueel lidmaatschap. Meer informatie over Spirit of Wolf: https://www.spiritofwolf.org/about of over mijn leraar Shaman Morsuk: http://www.shaman-morsuk.com/ Meld je aan via de e-mail: oervrouw.witteraaf@gmail.com ​

 • Healing Circles NL | Izih-Deer-Kam

  Spirit of Wolf NL Healing Circle Vanuit Spirit of Wolf Nederland organiseert shamanka Izih Deer Kam een healing circle voor meerdere deelnemers. Dit is een oeroud ritueel waarin meerdere mensen plaatsnemen in het heilige veld, en daar benaderd worden door 1 of meerdere sjamanen en hun geesten, om een cleaning, herbalancering en helingstechnieken te ontvangen. Het is een lang en intensief ritueel waarbij er continue een veld wordt hooggehouden van healing en regeneratie door de aanwezige sjamanen of boefenaars en de deelnemers. Om de beurt neemt er een deelnemers plaats in het midden om daar de heling te ontvangen. De middag wordt ingeleid door uitgebreid uitleg te geven, kennis te maken en wat voorwerk te doen. Na afloop van het ritueel zal er gelegenheid zijn om te gronden, te integreren van wat er verschoven is en vindt er een zegening plaats. Er is een gezamenlijke afsluiting waarin gelegenheid is om ervaringen te delen en vragen te stellen en eventueel een individuele sessie te doen (daar is tijd voor tot 17.30uur) Na afloop krijg je tips mee om thuis door te gaan om jezelf te balanceren, herverbinden en je leven weer richting te geven. ​ Voor wie is het? Voor als je: - je vaak moe voelt - door een heftige tijd bent heengegaan en een nieuw begin zoekt - kampt met onverklaarbare fysieke klachten - rouwt - weer wilt verbinden met je diepste zelf - last hebt van angsten of zwaarmoedigheid - gewoonten zoals verslaving wilt loslaten - steun wilt Aanwezige shamanka's: Izih Deer Kam, Chyltys Kam Aanwezige leden van Spirit of Wolf Nederland en in opleiding: Michelle en Danielle Datum: 16 juli 2023 Tijd: 13.30u tot 16.30u Prijs: €39,00, bij laag inkomen: €27.00, bij extra laag inkomen maar hoge nood: stuur een bericht voor overleg. Dit is inclusief een vega hapje en drankje (thee). Locatie: the Heart of Gaia, Zeist Parkeren kan makkelijk aan de overkant. ​ Aanmelden: via de mail is verplicht! : izihkam@belewitte.com

bottom of page